¿Tienes alguna pregunta?
Mensaje enviado Cerrar

INSCRIPCION Extraescolares DOPLAY

IZENA EMATEA/INSCRIPCION

Ikastaro berrian izena emateko epea irekita dago.

Abierto el plazo de inscripción.

  Gaztearen ikasmaila / Curso escolar

  Aukeratu eguna / Elige el día

  Genero (mutila, neska, bestea) / Género (niño, niña, otro)

  Beste robotika tailerren batean parte hartu du umeak? (udalekuak, eskolaz kanpoko jarduerak, tailerrak,...)
  ¿Ha participado el niño o niña en alguna actividad de robótica o programación? (colonias tecnológicas, extraescolares, taller,...).

  Ikaslea agertu litekeen argazki eta bideoak erabiltzeko baimena ematen dut. Doplay Steam-ek multimedia eduki hori sustapen ekintzetarako (liburuxkak, kartelak, publizitatea...), bere web orrirako, sare sozialetarako, aurkezpenetarako, gurasoei Whatsapp bidez bidaltzeko... erabili ahal izango du, beti errespetuz.

  Autorizo el uso de fotos y vídeos donde pudiera salir el alumno. Este contenido multimedia podrá ser utilizado, siempre con respeto, por Doplay Steam para acciones promocionales (folletos, carteles, publicidad...), su página web, redes sociales, presentaciones, enviar a los padres por Whatsapp.